تبلیغات


011

یادم که میاد به جریان چک یا وقتی کسی ازش سوالی می کنه نگرانی همه وجودمو می گیره . اصلا نمیتونه ختم بخیر نشه این قضیه . باید بشه من نمیدونم . خدایا خودت حل کن واقعا کنترل این حجم از استرس از توانم خارجه . 

از صبح علی نیست . چشمم همینطوری به گوشیه ببینم کی میاد. امروز فکر می کردم چقدر دوست داشتنیه و چقدر سخته وقتی که نیست . دیشبم برام از ضعفام گفت به خواست خودم . و خب خیلی خوب بود . علی وجودش بدون عقده است . درون سالمی داره و همه نقدهایی که میکنه عمیقا منطقی و پذیرفتنیه . گذشته از اینا بازم دارم فکر می کنم چقدر دوست داشتنیه. منبع این نوشته : منبع