تبلیغات


008

خوب و فداکار من می گی بهت اعتماد دارم . ولی هیچوقت نداشتی . اگه داشتی الان ازم می پرسیدی تو اون چــ ک رو گرفتی یا نه اونوقت من با قطعیت تمام می گفتم که بابا جان من نگرفتم . مثل روز برام روشنه که نگرفتم . این توو اصل قضیه تفاوتی نمی کنه ها . افتادی توو هچل . چــ ک بالای پونصد تومن رفته اجرا . اونو دادی که من یه تومن دو تومن خرج کنم و خرج نشد و معلوم نشد چی شد و حالا یه اتفاق بد افتاد . حق داری .و چقدر به خاطررابطه ای که من به غلط شروع کردم و تو سفت و سخت مخالف بودی متضرر شدی . مالی حدود صد تومن . روحی و روانیشم که ... حالا هم این قوز بالا قوز ... حق داری تو قربونت برم. کاش حرفای دلتو می ریختی بیرون . میدونم عصبانی هستی و چیزی نمی گی. 

با همه اینا قبول کن اعتماد نداری و همیشه میخوای ته دلت بی مبالاتی منو ف رو تایید کنی . و تو حق داری . تمام قد حق داری . اما کاش بدونی انقدری که تو متضرر شدی و الان متحمل فشار روانی ، ف هم هست و من که سرآمد تمام این مشکلاتم و دلم شده کوه غصه . 

ولی پوست کرگدنی انداختم . مسلط شدم . ف بیقراره . تو هم عصبی و بهم ریخته اما من ، من که مسببم آروم نگه داشتم خودمو . الان یک ربع گریه کردم و توو چت باهات گفتم من عاملم همه اینام ... ولی خب بعدش خودمو آروم کردم . دارم یاد می گیرم آروم شدنو . اونشب که توو ماشین داشتی می رسوندیم و من هنوز نمیدونستم رقم چــ ک انقدر بالاست و فقط می دیدم بهم ریخته و ناراحتی دستای کوچولوی دخترتو گرفتم و از نرمیش لذت بردم و آروم شدم . دیروزم توو اون فضای متشنج به پنجره ی روبروم و آسمون آبی که با ابرها مزین شده بود سرگرم بودم . دیشب هم کتاب باز کردم خوندم و توو دنیای موازی با تصــــرف عـــدوانـی و استر قصه ش زندگی میکنم. امشبم برگ گل های خونه ی ف رو بوسیدم و آروم شدم . دیگه بیرون خودم دنبال آرامش نیستم و این دستاورد کمی نیست . خدایا ازت ممنونم و بهت مدیون . بشه بیام اینجا بنویسم همه چی به خیر گذشت . 

منبع این نوشته : منبع